Byme-D

固定翼增稳飞控

支持多种机型                         3种飞行模式                            操作简单                      SBUS&PPM信号                            体积小巧

入门到大神轻松进阶

 

 

Byme-D融合自主研发的全姿态算法、控制算法和数字滤波算法,搭载3轴陀螺仪以及3轴加速度传感器,实现自稳/增稳/手动三种飞行模式的随心切换,初入门模友可采用平衡模式(自稳模式)起飞、练习,实现新手首次即可轻松完成飞行。

Byme-D包装清单

自稳模式

 

 

不同于纯手动操控,自稳模式下飞机飞行过程中有飞控参与辅助平衡,适合固定翼入门飞手进行平飞练习。平衡模式下默认横滚限角70度,俯仰限角45度。

横滚

俯仰